fbpx

העירוב של ירושלים

03.04
כ"ז אדר ב'

20:30

סינמטק

העירוב של ירושלים

בהשראת העבודה של האמנית סופי קאל "העירוב של ירושלים" אשר התמקדה
בגבול שבין רשות היחיד ורשות הרבים, הקרנה מיוחדת של סרטים קצרים
ניסיוניים על התפר שבין הפרטי לעירוני, אשר נעשו על ידי סטודנטים
ויוצרי קולנוע עצמאיים בירושלים.
יוקרנו העבודות והסרטים של היוצרים:
"A Dream in Tokyo"  – עומר כהן, אמיתי כהן
"מקבילים" – בוריס חיימוב, המחלקה לאמנויות המסך, בצלאל
"חלומות על מקום אחר" – נעמה שוחט, המחלקה לאמנויות המסך, בצלאל
"מתנתו של היתום" – דן רוברט לחיאני, המחלקה לאמנויות המסך, בצלאל
"הקול של האוטובוס" – עינת גולן, בית הספר סם שפיגל ליצירה קולנועית
"הצד השני" – מיטל קובו
"אב ובנו" – הילל ראטה, ביה"ס מעלה לקולנוע ואמנויות
"Sweeping the Stone" – יונתן סוויד, המחלקה לאמנויות המסך, בצלאל
(100 דקות)
לאחר ההקרנה, פאנל ושיחה בהשתתפות היוצרים.

אוצר ומנחה: בנימין פרידנברג
קרדיט תמונה: מתוך "מקבילים" – בוריס חיימוב, המחלקה לאמנויות המסך, בצלאל
האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, בית הספר סם שפיגל ליצירה קולנועית, מעלה
בית הספר לקולנוע ואמנויות, מוסררה, ביה"ס הרב תחומי לאמנות וחברה ע"ש נגר

רכישת כרטיסים

מופעים דומים

חזרה לתוכניה
שינוי גודל גופנים
ניגודיות